Γιατί ιστοσελίδα;

ΟΙ μηχανές αναζήτησης δηλώνουν άγνοια για το λήμμα “ελληνικό ραπ”.

Η ιστοσελίδα θα ανοίξει και θα βοηθήσει το rap game.

Θα ωφελήσει ώστε στη κοινωνία της πληροφορίας, οι καλλιτέχνες να γίνουν tags με αξία.

George Gounaras1 Comment